Reprezentantul societatii – Neagu Nicolae

Specializari:

 • Psiholog specialist – psihologie judiciara-evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
 • Psiholog specialist-psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale.
 • Expert psiholog in ambele specialitati (inregistrat la pozitia 225 – Colegiul psihologilor din Romania)
 • Supervizor profesional pentru psihologii debutanti in specialitatile „Psihologie aplicata in investigarea criminalitatii/Psihologie judiciara si Psihologie aplicata in domeniul publice si private”.

Studii:

 • Licentiat al Facultatii de Psihologie
 • Master in Psihologie judiciara si Victimologie
 • Licentiat al Facultatii de Drept
 • Master in Stiinte Penale
 • Licentiat al Facultatii de Stiinte Economice
 • Master in managementul societatilor comerciale
 • Absolvent al cursului de formare ” Psihologie judiciara-evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf”
 • Membru al Asociatiei Romane de Psihologie judiciara
 • Membru al Colegiului Psihologilor din Romania
 • Membru al EUROPEAN POLYGRAPH ASSOCIATION

 

investigarea criminalitatiidomeniul securitatii
EUROPOLYGRAPHEuropolygraph
Parteneri :

– Serban Octavian Dumitru – licentiat al Facultatii de Psihologie, expert poligraf absolvent si membru al EUROPOLYGRAPH ACADEMY

Neagu Elena Georgiana – expert poligraf, absolvent si membru al EUROPOLYGRAPH ACADEMY


Competente profesionale:

1. Psihologul specialist în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf are următoarele competențe profesionale de specialitate:

 1. Evaluarea sincerității unor persoane bănuite de implicarea în activități infracționale sau în orice alte activități antisociale.
 2. Verificarea sincerității depoziției persoanelor implicate în procesul judiciar sau în orice alte litigii comerciale, civile, care implică intervenția justiției, mediere sau orice altă formă de înțelegere legală.
 3. Verificarea sincerității unor persoane implicate în anchetele interne ale instituțiilor de apărare, ordine publică sau siguranță națională sau în alte anchete administrative ale oricăror instituții sau societății cu caracter public sau privat.
 4. Evaluarea sincerității persoanelor în cadrul selecției de personal organizată în instituțiile de apărare națională, ordine publică sau siguranță națională sau în interiorul oricăror altor instituții publice sau private.
 5. Evaluarea psihologică și psihofiziologică.
 6. Verificarea loialității și / sau a integrității persoanelor față de obiectivele organizației de apărare națională, ordine publică sau siguranță națională sau față de orice alte tipuri de instituții, societății cu caracter public sau privat în care își desfășoară activitatea persoanele examinate și realizarea unei noi examinări în condițiile în care se dispune o reexaminare sau un raport de expertiză pentru o instanță de fond.

2. Psihologul specialist în specialitatea -psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale

 1. Evaluarea psihologică în vederea selecției pentru angajare/admitere în instituțiile de învățământ din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
 2. Evaluarea psihologică în vederea supravegherii sănătății personalului din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
 3. Evaluarea psihologică pentru deținerea și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării.
 4. Evaluarea psihologică pentru a desfășura operațiuni cu materiale și substanțe explozive; evaluarea psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale, conform reglementărilor legislative în vigoare.
 5. Evaluarea contextului muncii în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale în funcție de caracteristicile mediului organizațional.
 6. Diagnoza climatului organizațional în scopul optimizării funcționării instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
 7. Asistența psihologică a personalului instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prin programe și măsuri specifice, menite să asigure condițiile privind adaptarea la mediul de muncă specific, creșterea performanțelor profesionale, identificarea timpurie a semnelor/simptomelor tulburărilor psihice și remisiunea stărilor disfuncționale, precum și menținerea sănătății psihice a asistaților.
 8. Asistența psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale, conform reglementărilor în vigoare.
 9. Consiliere psihologică în specialitate.
 10. Activități specifice psihologiei operaționale în vederea asigurării psihologice a operațiilor militare, misiunilor, intervențiilor și acțiunilor operative.
 11. Evaluarea psihologică în vederea promovării în carieră a personalului din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
 12. Analiza psihologică a activității profesionale în cadrul instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
 13. Diagnoza culturii organizaționale în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
 14. Intervenție organizațională în scopul optimizării funcționării instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; intervenție psihologică în incidente critice.

Legislatie aplicabila:

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.

Hotărârea nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.