Nr. 0019529/21.05.2018 – Numar de inregistrare la Agentia Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice prin prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Societatea Integrity Test SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE si te informeaza prin „politica de confidentialitate”  asupra drepturilor tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor

Societatea Best Polygraph SRL prelucreaza datele cu caracter personal in scop legal, de informare. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal este constituit din contractul de restari servicii, in conformitate cu prevederile Legii nr.213/3004 si a HG nr.788/2005 (art.9 si art.47) privind normele de aplicare.Pentru a determina perioada prelucrarii datelor personale luam in calcul perioada contractuala pana la expirarea obligatiilor legale, termenele de arhivare – pentru clientii persoane juridice, iar pentru persoane fizice – in termen de 30 zile de la primirea unei cereri specifice, semnata si datata, transmisa prin email, posta sau depusa direc la sediul nostru.

Drepturile tale.

Dreptul de acces – ai dreptul sa obtii de la noi o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca este cazul, si acces la acestea privind modalitatea in care sunt prelucrate;

Dreptul la rectificare – ai dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

Dreptul de a fi uitat (stergerea datelor) – ai dreptul de a solicita stergerea datelor personale pentru urmatoarele motive: nu mai sunt necesare in indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii; datele au fost prelucrate ilegal etc.

Ce date colectam?

  • Date de identificare: nume, prenume, data nasterii, codul numeric personal, adresa de domiciliu.
  • Date de contact: nume, prenume, adresa mail, numer telefon, etc.

NU colectam si prelucram nicio data sensibila despre tine: rasa sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viata si orientare sexuala, date genetice, infractiuni penale etc. Utilizand site-urile noastre va putem colecta automat date tehnice si actiuni de navigare prin utilizarea de fisiere cookie si tehnologii similare.

Este posibil ca datele tale sa ajunga si catre terte parti numai in urmatoarele situatii:

  • Daca vom externaliza unei firme de servicii IT si administrare sistem;
  • Catre Administratia Fiscala, organe de reglementare si alte autoritati din Romania care solicita raportarea activitatilor de procesare.

Datele tale cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajatilor si tertelor parti, care se supun obligatiei de confidentialitate.